Ledsagertjenester

Ledsagertjeneste er en sivil livvakttjeneste regulert i lov om vaktvirksomhet, og som utføres av godkjente vaktselskaper. Ledsagertjeneste er i praksis tiltak som gjøres for å beskytte personer som har behov for dette, både i hjemmet, på arbeid og under reise.

Prinsippet er å «dekke, evakuere og varsle». Viktige områder for ledsagertjeneste i PVS er, forebyggende sikkerhet, herunder risiko- og sårbarhetsanalyser, verdivurderinger og trusselvurderinger. I tillegg kommer praktisk personbeskyttelse i nær forståelse med våre klienter, deres familie og arbeidsgiver.

Ledsagertjeneste kan virke som en inngripen i den private sfære, det er derfor viktig at vi har en god dialog med våre klienter om dette, og blir enig om hvilken form tjenesten skal ha.

Eskortetjenester

Vi tilbyr ledsagertjenester til privat, næringsliv og offentlig sektor.

Tjenesteytelse

Vi er selvfølgelig alltid diskrete i utførelse av tjenesten.

Våre kunders sikkerhet

Vi vil søke å gjennomføre ledsagertjeneste i nært samarbeid med politiet. Vi vil alltid oppfordre og anbefale våre klienter å kontakte politiet om de utsettes for trusler og kriminelle handlinger.

Alle aspekter Escort Service

Vi kan tilby ledsagertjeneste med alle momenter, inkludert personbeskyttelse, eller om ønskelig, kun analyser av risiko og trusselbilde, både for privatpersoner og bedrifter.

Trente ledsagere

Alle våre ledsagere har grundig opplæring og er godkjente ledsagere ihht lov om vaktvirksomhet.