Redegjørelse - Åpenhetsloven

Om åpenhetsloven

 

Loven skal fremme virksomheter sin respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, samt sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

 

Om oss, produkter, tjenester og markedet vi operer i

 

 • Protect Vakthold og Sikkerhet Sande AS har hovedkontor i Sande, med avdelingskontorer i Oslo og i Møre og Romsdal.
  Hovedtyngden av administrasjonen sitter i Sande, og har overoppsyn med hele virksomhetens drift derfra.

 • Protect Vakthold og Sikkerhet Sande AS tilbyr alt innen sikkerhetstjenester, med fokus på publikumsrettet sikkerhet

 • Innen for publikumsrettet sikkerhet leverer vi vektere og sikkerhetsløsninger til utesteder, konserter, festivaler, kulturarrangement, personsikkerhet og objektvakthold. I tillegg til dette har vi også en lokal alarmavdeling i Sande, hvor vi leverer sikkerhet i form av bolig alarmer, overfallsalarmer og alarm og overvåkning til lokalt næringsliv

 

Hvordan vi arbeider med Åpenhetsloven

 

Arbeidet med åpenhetsloven er grovt sett organisert i følgende arbeidsfaser: 

 

Tilrettelegging 

 

 • Etablere omfang for arbeidet med åpenhetsloven og aktsomhetsvurderingene

 • Involvere deltakere i arbeidet med åpenhetsloven og aktsomhetsvurderinger

 • Identifisere og analysere interessenter til arbeidet med åpenhetsloven

 

Aktsomhetsvurderinger 

 

 • Forankre arbeidet med åpenhetsloven

 • Forankre retningslinjer for ansvarlig næringsliv 

 • Kartlegge faktiske og mulige negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

 • Iverksette tiltak for faktiske forhold og vesentlig risiko

 • Kontrollere og dokumentere effekt av tiltak

 • Kommunisere med interessenter 

 • Gjenopprette og erstatte ved faktisk skade på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold 

 

Redegjørelse 

 

 • Årlig redegjørelse av resultater fra aktsomhetsvurderingene (innen 30. Juni hvert år) 

 

Svare på spørsmål 

 

 • Sikre at alle kan komme i kontakt med oss og stille spørsmål til oss om hvordan vi arbeider med åpenhetsloven og resultater fra våre aktsomhetsvurderinger 

 

Denne prosedyren er basert på metodikk og digitale arbeidsflater fra Tavler AS.

 

Protect Vakthold & Sikkerhet Sande AS sine retningslinjer for ansvarlig næringsliv

 

Protect Vakthold & Sikkerhet Sande AS sine retningslinjer er forankret i styret og er implementert i bedriften.

Retningslinje

Bruk av retningslinje

Policy for ansvarlig næringsliv

Policy for ansvarlig næringsliv skal brukes internt i vår egen bedrift og også overfor våre leverandører og forbindelser, slik at vi alle jobber systematisk og i samme retning når det gjelder ivaretakelse av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

 

Policy for ansvarlig næringsliv i bedriften er et integrert policy-dokument, som ivaretar alle tre fokusområder (menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og ytre miljø) for ansvarlig næringsliv.

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer brukes internt i vår egen bedrift og også overfor våre leverandører og forbindelser, slik at vi alle er omfattet av de samme retningslinjene for etisk forretningsvirksomhet.  

Krav til leverandører og forbindelser

Dette styrende dokumentet brukes som vedlegg til standardkontrakter med leverandører/forbindelser, slik at vi avtalefester hensyn til ansvarlig næringsliv i alle kontraktsinngåelser.

 

Resultat fra vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger

 

Vi har identifisert følgende risikoer og/eller faktiske hendelser med negativ påvirkning på ansvarlig næringsliv:

 

Vold og trusler

Konsekvens 🔴, Sannsynlighet 🟡

 

 • Hva er vi usikre på?

  Konsekvensen av arbeidet med publikum, som ofte er beruset, medfører en risiko for våre arbeidstakere.

 • Hvorfor har risikoen fått denne vurderingen?

  Økende trusselbilde i samfunnet gir også økt trusselbilde i vårt arbeid.
  Vurderingen som samlet sett gir denne risikoen “oransje” er basert på en samlet vurdering av mulig alvorlig konsekvens, og grundig og jevnlig opplæring av arbeidstakerne innen kommunikasjon og konflikthåndtering

 • Tiltak for å håndtere risiko

  Vårt tiltak for å håndtere risikoen er å sikre at arbeidstakerne har tilstrekkelig eller mer opplæring innen håndtering av personer i en konfliktsituasjon, for å kunne dempe risiko og reduserer sannsynligheten for voldsutøvelse og skader.
  Dette sikrer vi gjennom kontinuerlig opplæring og oppfølging av arbeidstakerne innen lovverk, og opplæring/øvelser minimum 2 ganger i måneden.
  Disse tiltakene har bedriften jobbet med i mange år, og vil fortsette å utvikle i samsvar med utviklingen i samfunnet i alle år fremover

 • Effekt av tiltak

  Erfaringsmessig har disse tiltakene hatt god effekt, vi opplever en betydelig reduksjon i antall hendelser hvor våre arbeidstakere opplever alvorlige trusler eller blir utsatt for vold.
  Ønsket effekt fremover er ytterligere reduksjon av tilfellene, for å sikre både arbeidstakernes og publikums sikkerhet i gjennomføringen av vårt arbeid

 

Nattarbeid

Konsekvens 🟡, Sannsynlighet 🔴

 

 • ·Hva er risikoen?

  Kan forstyrre søvn og føre til helseproblemer uten passende hviletid og kompensasjon.

 • Hvorfor har risikoen fått denne vurderingen?

  En rekke studier viser at nattarbeid gir høyere risiko for blant annet hjertesykdom, diabetes, psykiske plager, overvekt og kreft. Mye av grunnen til dette viser seg å være relatert til søvnforstyrrelsene nattevakter medfører.

  I det type arbeid bedriften utfører er det en overvekt av nattarbeid, som vi ikke får redusert.

 • Tiltak for å håndtere risiko

  Arbeidstidsordninger er lagt opp slik at arbeidstakerne får tilstrekkelige kompenserende hviletid, og redusert ukentlig arbeidstid.
  Arbeidstakere som arbeider regelmessig på natt har tilgang til å kontakte Alarmstasjon, ledere eller andre arbeidstakere for bistand ved behov

 • Effekt av tiltak

  Sørge for at de ansatte ikke opplever uheldige fysiske og psykiske belastninger som følge av nattarbeidet, og opprettholder et sunt og fornuftig privatliv.
  Arbeidstakerne er betrygget med mulighet for bistand ved behov, og mulighet for menneskelig kontakt for å unngå å føle på ensomhet

 

Langvarig stående arbeid

Konsekvens 🟡, Sannsynlighet 🟡

 • Hva er risikoen?
  Kan føre til helseproblemer som åreknuter eller ryggsmerter

 • Hvorfor har risikoen fått denne vurderingen?
  Ved enkelte arbeidsoppgaver/steder er det mye statisk arbeid, som for eksempel ståing uten større mulighet for bevegelse som kan medføre plager og smerter i muskel og skjellet

 • Tiltak for å håndtere risiko
  Gode rulleringplaner som reduserer tiden arbeidstakerne blir stående stille på samme sted, og økt frihet til å ta pauser på egnet sted etter behov

 • Effekt av tiltak
  Redusering av plager forbundet med langvarig statisk arbeid, samt økt motivasjon og økt variasjon i arbeidet

 

Langvarig sittende arbeid

Konsekvens 🟡, Sannsynlighet 🟡

 • Hva er risikoen?
  Kan føre til helseproblemer som åreknuter eller ryggsmerter, samt slitne øyne og hodepine

 • Hvorfor har risikoen fått denne vurderingen?
  Ved enkelte arbeidsoppgaver/steder er det mye statisk arbeid, som for eksempel sitting foran skjerm uten større mulighet for bevegelse som kan medføre plager og smerter i muskel og skjellet

 • Tiltak for å håndtere risiko
  Planlagte skjermpauser og tilgang på områder for

 • Effekt av tiltak
  Redusering av plager forbundet med langvarig statisk arbeid, samt økt motivasjon og økt variasjon i arbeidet

 

 

Varsler om faktiske og mulige brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i Protect Vakthold & Sikkerhet Sande AS sin virksomhet

 

Vi oppfordrer ansatte og andre til å varsle om faktiske eller mulige brudd på anstendige arbeidsforhold og grunnleggende menneskerettigheter. Det er 3 måter dette kan gjøres på, men vi ønsker alltid varsling til bedriften først om mulig:

 • Varsling internt til bedriften

 • Varsling til offentlig myndighet: Arbeidstilsynet, Forbrukertilsynet, likestillings- og diskrimineringsombudet er eksempel på dette.

 • Varsling til offentligheten, f. eks media.

 

For spørsmål om denne redegjørelsen og vår tilnærming til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, send en e-post til post@protectvakthold.no og merk med “Åpenhetsloven”.

Vi har i tillegg egen nettbutikk og kan tilby en rekke gode sikkerhetsprodukter via den.

Ta kontakt pr. e-post for gode priser og tilbud.